viagrageneriquefr24.com

(+84 28) 3512 7133/ 7100/ 7976

sales@crownlogisticsvn.com

News

VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER ON INTERNATIONAL TRANSPORT (VGM)

Jul 23 2016

XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER ON INTERNATIONAL TRANSPORT (VGM)

Attachments:
Download this file (FORM VGM FCL.doc)form VGM FCL export[ ]39 kB
Download this file (Form VGM LCL.xls)form VGM LCL export[ ]26 kB